Mėlynoji vėliava

Kriterijai paplūdimiams

I. Aplinkosauginio švietimo ir informavimo kriterijai

1. Paplūdimyje turi būti pateikiama informacija apie Mėlynosios vėliavos programą ir kitą FEE eko-ženklą  (p).
2. Aplinkosauginio švietimo veiklos turi būti siūlomos ir propaguojamos paplūdimio lankytojams  (p).
3. Paplūdimyje turi būti pateikiama informacija apie vandens kokybę (p).
4. Paplūdimyje turi būti pateikiama informacija apie pakrantės zonos ekosistemas ir pakrantės teritorijoje esančias gamtiškai jautrias teritorijas
(p).

5. Paplūdimyje turi būti paplūdimio zonos žemėlapis, kuriame turi būti pažymėti visi atitinkami objektai (p).
6. Paplūdimyje turi būti pateikiamos elgesio paplūdimyje taisyklės
(p).

II. Vandens kokybės kriterijai

7. Paplūdimys turi atitikti maudyklos vandens kokybės mėginių ėmimo ir dažnumo reikalavimus (p).
8. Paplūdimio maudyklos vandens kokybė turi atitikti nustatytus standartus (p).
9. Pramoninės ar buitinės nuotekos negali pakenkti paplūdimio zonai (p).
10. Paplūdimio maudyklos vandens kokybė turi atitikti Mėlynosios vėliavos reikalavimus pagal mikrobiologinius žarninių lazdelių (E coli) ir žarninių enterokokų parametrus (p).
11. Paplūdimio maudyklos vandens kokybė turi atitikti Mėlynosios vėliavos reikalavimus pagal fizikinius – cheminius parametrus.

III. Aplinkosauginio valdymo kriterijai

12.  Vietos savivalda turi įsteigti paplūdimio aplinkosauginio valdymo komitetą (r).
13. Paplūdimyje (pakrantės zonoje) vykdoma veikla turi atitikti teisės aktus (p).
14. Atitinkamos priemonės turi būti taikomos administruojant gamtiškai jautrią teritoriją (p).

15. Paplūdimys turi būti švarus (p).
16. Dumbliai ar kitos vegetacijos formos turi būti paliekamos paplūdimyje suirti (p).
17. Paplūdimyje turi būti pakankamai tinkamai įrengtų ir prižiūrimų šiukšliadėžių / konteinerių (p).
18. Paplūdimyje turi būti konteineriai perdirbamoms atliekoms (p).
19. Paplūdimyje turi būti pakankamas skaičius tualetų (p.)
20. Tualetai turi būti švarūs (p).
21. Tualetų nuotekos turi būti tvarkomos pagal atitinkamus nuostatus (p).
22. 
Paplūdimyje draudžiamas nesankcionuotas stovyklavimas ar transporto priemonių eismas, sąvartynai (p).

23. Paplūdimyje turi būti griežtai kontroliuojamas šunų ir kitų naminių gyvūnų vedžiojimas (p).
24. Visi pastatai paplūdimyje ir paplūdimio infrastruktūra turi būti tinkamai tvarkomi ir prižiūrimi (p).
25. Paplūdimio zonoje turi būti skatinamas ekologiškai švarių transporto priemonių naudojimas (r).

IV. Saugumo ir paslaugų kriterijai

26. Paplūdimyje turi dirbti gelbėtojai ir/arba turi būti prieinamos gelbėjimo priemonės  (p).
27. Paplūdimyje turi būti pirmosios pagalbos priemonės (p).
28. Turi būti sudarytas avarinių situacijų planas taršos atvejams likviduoti (p).
29. Siekiant išvengti konfliktinių situacijų, paplūdimiai turi būti tinkamai paženklinti (pvz. aktyvaus poilsio, gamtiškai jautrios, plaukimo, buriavimo zonos) (p).
30. Turi būti taikomos priemonės, siekiant apsaugoti paplūdimio lankytojus (p).
31. Paplūdimyje turi būti įrengti geriamo vandens šaltiniai (r).
32. Bent vienas, Mėlynąja vėliava apdovanotas paplūdimys savivaldybėje turi būti pritaikytas žmonių su negalia poreikiams ( turi būti žmonėms su negalia pritaikytas takas bei tualetas) (p).