Mėlynoji vėliava

Kriterijai prieplaukoms

I. Aplinkosauginio švietimo ir informavimo kriterijai

1. Prieplaukoje turi būti skelbiama informacija apie pakrantės zonos ekosistemą ir gamtiškai jautrias zonas (p).
2. Prieplaukoje turi būti pateikiamos aplinkosauginio elgesio taisyklės (p).
3. Prieplaukoje turi būti pateikiama informacija apie Mėlynosios vėliavos programą ir/arba Mėlynosios vėliavos programos kriterijus prieplaukoms
ir kitą FEE eko-ženklą (Žaliojo rakto programą) (p).
4. Prieplauko
s administracija turi pasiūlyti mažiausiai tris aplinkosauginio švietimo veiklas, skirtas prieplaukos lankytojams bei darbuotojams (p).
5. Prieplaukoje laivų savininkams (buriuotojams) turi būti siūloma siekti individualios Mėlynosios vėliavos (p).

II. Aplinkosauginio valdymo kriterijai

6. Turi būti įsteigtas aplinkosauginio valdymo komitetas, atsakingas už aplinkosauginio valdymo sistemų diegimą bei nuolatinį aplinkosauginį prieplaukos įrengimų auditą (r).
7. Turi būti parengta prieplaukos aplinkosauginė
politika ir planas. Šiame plane turėtų atsispindėti vandens bei energijos taupymas, atliekų tvarkymas; sveikatos ir saugumo klausimai bei aplinkai nekenksmingų produktų vartojimas, jei tai įmanoma (p).
8.
Atitinkamos priemonės turi būti taikomos administruojant jautrią teritoriją (p).
9. Prieplaukoje turi būti naudojama pakankamai, tinkamai paženklintų, izoliuotų konteinerių, skirtų pavojingų medžiagų (dažų, tirpiklių, valčių ar jachtų remonto metu susidariusių atliekų, akumuliatorių, panaudotų tepalų ir kt.) surinkimui. Surinktos atliekos turi būti perduotos tokio tipo atliekas tvarkančiai licenzijuotai įmonei arba išgabentos į legalią jų saugojimo vietą (p).
10. Prieplaukoje turi būti naudojama pakankamai tinkamai prižiūrimų šiukšliadėžių ir/arba atliekų konteinerių. Surinktos atliekos turi būti gabenamos į legalų sąvartyną (p).
11. Prieplaukoje turi būti renkamos perdirbti tinkamos atliekos: stiklo, skardinių, plastiko, popieriaus, organinių medžiagų ir kt. atliekos (p).
1
2. Prieplaukoje turi būti įrenginiai, skirti triuminio vandens surinkimui iš jachtų (r).
1
3. Prieplaukoje turi būti įrengimai, skirti nuotekų išsiurbimui iš jachtų (p).
1
4. Visi pastatai bei įranga turi būti tinkamai prižiūrimi bei tvarkomi. Prieplauka turi būti tinkamai integruota į aplinką (p).
1
5. Prieplaukoje turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, kuriame būtų tualetai, dušas, geriamas vanduo. Jis turi būti reguliariai tvarkomas. Susidariusios nuotekos turi būti pajungtos į miesto kanalizaciją ar valomos individualiuose valymo įrengimuose (p).
1
6. Jeigu prieplaukoje yra taisomos ar plaunamos valtys bei jachtos, tuomet remonto ar plovimo metu susidaręs vanduo negali patekti nei į nuotekų sistemą, nei į aplinką (p).
1
7. Prieplaukos teritorijoje turi būti skatinamas aplinkai draugiškas transportas (r).
18. Prieplaukoje turi būti draudžiama važinėti automobiliais bei juos statyti. Automobiliai turi būti statomi tam skirtose vietose (p).

III. Saugumo ir paslaugų kriterijai

19. Prieplaukoje turi būti atitinkamos ir gerai matomos gelbėjimo, pirmosios pagalbos bei priešgaisrinės priemonės. Šios priemonės turi būti sertifikuotos (p).
20. Prieplaukos taršos, gaisro ar kito nenumatyto įvykio atveju turi būti numatytas evakuacinis planas (p).
21. Prieplaukoje turi būti skelbiama informacija apie saugų elgesį (p).
22. Jachtų stovėjimo vietose turi būti įrengti elektros energijos ir vandens šaltiniai, atitinkantys nacionalinius reikalavimus (p).
23. Prieplaukoje turi būti įrengimai, pritaikyti žmonėms su negalia (r).
24. Turi būti prieplaukos žemėlapis, kuriame būtų pažymėti visi prieplaukoje esantys objektai (p).

IV. Vandens kokybės kriterijai

25. Vanduo prieplaukos teritorijoje turi būti vizualiai švarus (nėra šiukšlių, tepalo dėmių, išsiliejusių nuotekų ar kitų teršalų) (p).