Istorija

Mėlynosios vėliavos programa buvo pradėta gyvendinti Prancūzijoje 1985 metais, kuomet Mėlynoji vėliava buvo suteikta Prancūzijos pakrantės zonoms, atitinkančioms ES nuotekų tvarkymo ir maudyklų vandens kokybės reikalavimus.
1987 m. buvo paskelbti Europos aplinkos metais ir Aplinkosauginio švietimo fondas Europoje (Foundation for Environmental Education in Europe, FEEE) pristatė prancūzišką programos koncepsiją Europos komisijai. Mėlynosios vėliavos programa buvo pradėta įgyvendinti kaip viena iš Bendrijos metų veiklų.

1987 m. siekiant gauti Mėlynosios vėliavos apdovanojimą, buvo išplėsti  kriterijai: greta galiojusių nuotėkų tvarkymo ir maudyklų vandens kokybės reikalavimų, pradėti taikyti ir tokie aplinkosauginio valdymo kriterijai, kaip atliekų tvarkymo ir pakrantės zonos apsaugos ir planavimo reikalavimai. Taip pat 1987 m. “Mėlynosios vėliavos” statusu pradėtos sertifikuoti ir prieplaukos.
1987 m. daugiau nei 450 paplūdimių ir prieplaukų įvertinti Mėlynąja vėliava 10-yje Europos šalių.

2001 m. Aplinkosauginio švietimo fondas Europoje pakeitė pavadinimą ir tapo Aplinkosauginio švietimo fondu (Foundation for Environmental Education, FEE).  Nuo tada eilė šalių už Europos ribų įsijungė į Mėlynosios vėliavos programą: Pietų Afrikos Respublika, Marokas, Tunisas, Kanada, Karibų jūros regiono šalys ir kt. Metai po metų, Mėlynoji vėliava sparčiai populiarėjo bei tapo plačiai žinomu ir pripažįstamu kokybės ženklu.

Lietuva Mėlynosios vėliavos programoje pradėjo dalyvauti 2000 m. 2002 m. Nidos centriniam paplūdimiui suteiktas Mėlynosios vėliavos statusas.
2017 m. Mėlynoji vėliava suteikta Nidos centriniam paplūdimiui, Juodkrantės centriniam paplūdimiui, Palangos Birutės parko paplūdimiui ir I-osios Smiltynės paplūdimiui.

Mėlynosios vėliavos apdovanojimai:
1991 m. daugiau nei 1100 paplūdimių ir prieplaukų apdovanoti Mėlynąja vėliava
1996 m. daugiau nei 2000 paplūdimių ir prieplaukų apdovanoti Mėlynąja vėliava
2005 m. daugiau nei 3100 paplūdimių ir prieplaukų apdovanoti Mėlynąja vėliava
2014 m. apdovanotų paplūdimių ir prieplaukų skaičius viršijo 4000
2023 m. daugiau nei 5000 paplūdimių, prieplaukų ir laivų įvertinti “Mėlynosios vėliavos” statusu.