Paraiškų teikimas

Paraiškos

 • Siekdama Mėlynosios vėliavos apdovanojimo savo paplūdimiams, savivaldybė privalo nacionaliniam koordinatoriui (Lietuvos žaliųjų judėjimui) pateikti užpildytą paraiškos formą (su atitinkamais priedais). Savivaldybė privalo pateikti ir praėjusio maudymosi sezono vandens kokybės tyrimų rezultatus paplūdimio maudykloje.
 • Prieplaukos savininkai, siekdami Mėlynosios vėliavos apdovanojimo prieplaukai, privalo pateikti Lietuvos žaliųjų judėjimui užpildytą paraiškos formą.
 • Paplūdimiai ir prieplaukos, pretenduojantys į Mėlynosios vėliavos programos apdovanojimą, privalo atitikti visus privalomuosius kriterijus, ir kiek galima daugiau rekomenduotinų kriterijų.

Nacionalinė Mėlynosios vėliavos taryba

 • Gautas kandidatų paraiškas nacionalinis koordinatorius teikia nacionalinei Mėlynosios vėliavos programos Tarybai įvertinti.
 • Nacionalinės Tarybos patvirtinti kandidatai gali toliau siekti apdovanojimo. Tam tikrais atvejais, nacionalinė Mėlynosios vėliavos taryba kandidatų paraiškas gali patvirtinti ir su išlygomis.

Tarptautinė Mėlynosios vėliavos taryba

 • Nacionalinės Tarybos patvirtintų kandidatų paraiškas nacionalinis koordinatorius pateikia Tarptautinės Tarybos įvertinimui.
 • Įvertinusi kandidatų paraiškas, Tarptautinė Mėlynosios vėliavos Taryba nusprendžia kuriuos paplūdimius ir prieplaukas apdovanoti Mėlynąja vėliava.

Sezoninis apdovanojimas

 • Mėlynoji vėliava suteikiama tik vienam sezonui. Kiekvienais metais, dalyviai vėl teikia paraiškas apdovanojimui gauti.

Atitikimas kriterijams sezono metu

 • Atsakingos institucijos (asmenys) įsipareigoja užtikrinti, jog Mėlynąja vėliava apdovanoti paplūdimiai / prieplaukos sezono metu atitiks jiems keliamus reikalavimus.
 • Sezono metu paplūdimio maudykloje (kas dvi savaites) imami vandens mėginiai. Ištirto vandens kokybės rezultatai pateikiami paplūdimyje, informaciniame stende.
 • Nacionalinė organizacijos (FEE narės) įgaliotas asmuo (asmenys) sezono metu vykdo kontrolinius patikrinimus paplūdimiuose. Kontrolinius vizitus gali atlikti ir Mėlynosios vėliavos programos koordinavimo centro atstovai.
 • Kuomet paplūdimys / prieplauka nebeatitinka privalomųjų kriterijų, Mėlynoji vėliava yra nuleidžiama. Pakelti ją leidžiama tik tada, kai visi trūkumai yra pašalinami. Nepavykus trūkumų pašalinti per 10 dienų, Mėlynoji vėliava yra nuleidžiama visam sezonui.